[JAVA OOP] Bài 2 – Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Java

Biến là vùng trống bộ nhớ máy tính của một kiểu dữ liệu nào đó. Biến trong Java có 3 kiểu chính: biến cục bộ (còn gọi là biến local), thuộc tính (biến của instance - đối tượng) và biến static. Khai báo biến có cú pháp như sau: [ kiểu dữ liệu ] [ tên … Continue reading [JAVA OOP] Bài 2 – Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong Java

[Java OOP] Bài 1 – Môi trường thực thi Java (JDK, KRE, JVM)

Ứng dụng Java chạy trên đa nền tảng từ Windows, Linux, Mac,… Vậy tại sao Java có thể làm được điều đó trong khi các ngôn ngữ khác thường phải viết lại? Trươc tiên cần hiểu chương trình chạy như thế nào? Một chương trình hoạt động được đa phần do hoạt động dựa trên … Continue reading [Java OOP] Bài 1 – Môi trường thực thi Java (JDK, KRE, JVM)

Wildcard Mask

- Wildcard mask liên quan đến Access Control List (ACL) - Wildcard mask có độ dài bằng với IPv4. Trong biểu diễn nhị phân: + Bit 0 của Wildcard mask có ý nghĩa kiểm tra bit tương ứng với IPv4 + Bit 1 của Wildcard mask có ý nghĩa KHÔNG kiểm tra bit tương ứng với … Continue reading Wildcard Mask

ARP & DNS

ARP (Address Resolution Protocol) - ARP dùng để ánh xạ giữa IP & MAC address. IP của các node chung đường mạng & Mac address tương ứng. - Giao thức ARP chỉ sử dụng nội bộ trong 1 đường mạng C:\> arp -a 192.168.1.105 00-23-8b-5c-fc-45 dynamic 192.168.1.252 10-78-d2-9d-bf-63 dynamic 192.168.1.254 00-50-7f-36-2d-a2 dynamic 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static … Continue reading ARP & DNS