Khái quát hóa mô hình TCP/IP

Mô hình TCP (giao thức điều khiển giao vận) / IP (giao thức điều khiển liên mạng), Mô hình TCP được dùng nhiều trong thực tế hơn là mô hình OSI mô hình OSI đa phần chỉ dùng để tham chiếu hiểu rõ hơn về quá trình truyền và nhận dữ liệu trong quá trình … Đọc tiếp Khái quát hóa mô hình TCP/IP

Advertisements