Khái quát hóa mô hình TCP/IP

Mô hình TCP (giao thức điều khiển giao vận) / IP (giao thức điều khiển liên mạng), Mô hình TCP được dùng nhiều trong thực tế hơn là mô hình OSI mô hình OSI đa phần chỉ dùng để tham chiếu hiểu rõ hơn về quá trình truyền và nhận dữ liệu trong quá trình … Đọc tiếp Khái quát hóa mô hình TCP/IP

Advertisements

Giới thiệu TCP/IP

Ban đầu khi việc truyền chỉ có 2 máy tính thì chỉ cần máy gửi và máy nhận, do nhu cầu kết nối nhiều mạng nên Switch ra đời cho phép dùng địa chỉ MAC để truyền và nhận dữ liệu. Nhưng khi mạng ngày càng lớn sẽ dẫn đến tình trạng bùng nổ địa … Đọc tiếp Giới thiệu TCP/IP