[Network] Khái Quát Hóa Mô Hình TCP/IP

Mô hình TCP (giao thức điều khiển giao vận) / IP (giao thức điều khiển liên mạng), Mô hình TCP được dùng nhiều trong thực tế hơn là mô hình OSI mô hình OSI đa phần chỉ dùng để tham chiếu hiểu rõ hơn về quá trình truyền và nhận dữ liệu trong quá trình … Đọc tiếp [Network] Khái Quát Hóa Mô Hình TCP/IP

Advertisements

[Network] Sự Ra Đời Của Mô Hình TCP/IP

Ban đầu khi việc truyền tin chỉ giữa 2 máy tính là máy gửi và máy nhận. Sau này do nhu cầu kết nối nhiều mạng nên Switch ra đời cho phép dùng địa chỉ MAC để truyền và nhận dữ liệu. Nhưng khi mạng ngày càng mở rộng sẽ dẫn đến tình trạng bùng … Đọc tiếp [Network] Sự Ra Đời Của Mô Hình TCP/IP