[Java] Bài 3 – Biến & Các Kiểu Dữ Liệu

Biến Biến trong Java có 3 kiểu chính: biến cục bộ (còn gọi là biến local), thuộc tính (biến của instance - đối tượng) và biến static. Khai báo biến có cú pháp như sau: [ kiểu dữ liệu ] [ tên biến ]; Trong đó: int: kiểu dữ liệu a: là tên biến Biến local: được khai báo trong … Đọc tiếp [Java] Bài 3 – Biến & Các Kiểu Dữ Liệu

Advertisements

[Network] Khái Quát Hóa Mô Hình TCP/IP

Mô hình TCP (giao thức điều khiển giao vận) / IP (giao thức điều khiển liên mạng), Mô hình TCP được dùng nhiều trong thực tế hơn là mô hình OSI mô hình OSI đa phần chỉ dùng để tham chiếu hiểu rõ hơn về quá trình truyền và nhận dữ liệu trong quá trình … Đọc tiếp [Network] Khái Quát Hóa Mô Hình TCP/IP

[Java] Bài 2 – NetBeans & IntelliJ

Theo ý kiến cá nhân, NetBeans hợp cho những bạn mới bắt đầu làm quen với Java hơn. Vì IDE này đầy đủ nhưng rất nhẹ, giao diện đơn giản & trực quan. Download NetBeans https://netbeans.org/ Đối với các bạn cần một môi trường lập trình Java "cool ngầu" thì nên dùng IntelliJ. Download IntelliJ https://www.jetbrains.com/idea/   *Mọi … Đọc tiếp [Java] Bài 2 – NetBeans & IntelliJ

[Java] Bài 1 – Môi Trường Thực Thi Java

Ứng dụng Java chạy trên đa nền tảng từ Windows, Linux, MacOS,… Vậy tại sao Java có thể làm được điều đó trong khi các ngôn ngữ khác thường phải viết lại? Trươc tiên cần hiểu chương trình chạy như thế nào? Một chương trình hoạt động được đa phần do hoạt động dựa trên … Đọc tiếp [Java] Bài 1 – Môi Trường Thực Thi Java

[Java] Mở Đầu – Hướng Đối Tượng Là Gì?

Ban đầu khi lập trình người ta viết chương trình từ trên xuống, tức là lệnh nào có trước chạy trước lệnh nào có sau chạy sau - gọi là lập trình tuyến tính. Nhưng do lập trình tuyến tính khó mà viết được chương trình lớn. Ví như bạn tạo một chiếc xe từ … Đọc tiếp [Java] Mở Đầu – Hướng Đối Tượng Là Gì?