[Java Basic] Bài 3 – Cấu trúc cơ bản

 • Toán tử
  • Toán tử số học: + , -, *, / , % (lấy phần dư), ++ (tăng lên 1 đơn vị), — (giảm 1 đơn vị).
  • Toán tử quan hệ (nếu đúng trả về true người lại false ): ==, <, <=, !=
   • vd: (2<3) kết quả là true
   • (2==3) kết quả là flase
   • (2!=3) kết quả là true
  • Toán tử logic: && (và) , || (hoặc), ! (phủ định).
   • 1&&0 kết quả là 0
   • 1&&1 kết quả là 1
   • !1 = 0, !true = flase
  • Toán tử gán: =, +=, -=, *=, /=
   • a = b + c; //gán kết quả b + c cho a
   • a += 2;//tương tự a = a + 2
 • Các kiểu vòng lặp
  • Vòng lặp for (int i =0;i<n;i++){công việc}
   • Dùng khi biết trước số lần thực hiện công việc.
  • Vòng lặp while(điều kiện){công việc}
   • Thực hiên công việc cho đến khi điều kiện sai
   • vd: chạy hỏi 1 cô gái xem cô có yêu tôi không (điều kiện) nếu yêu thì hôn cái (công việc) và lặp lại
  • Vòng lặp do{công việc}while(điều kiện);
   • Thực hiện công việc rồi mới kiểm tra điều kiện lặp tiếp
   • vd: hôn một cô gái (công việc) rồi hỏi cô có yêu tôi không (điều kiện) và lặp lại.
  • break, continue
   • Trong vòng lặp khi gặp break thì sẽ thoát ra khỏi vòng lặp và ngừng quá trình lặp
   • continue: bỏ qua các câu lênh sau continue và bắt đầu lại vòng lặp
 • Lệnh if, Switch
  • if (điều kiện) {công việc}
   • điều kiện true thì thực hiên công việc
  • if (điều kiện) {công việc} else {công việc 1}
   • điều kiện true thì thực hiện công việc nếu false thì thực hiện công việc 1
  • switch(chọn) case chọn: {công việc} break;
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s