Giới thiệu TCP/IP

Ban đầu khi việc truyền chỉ có 2 máy tính thì chỉ cần máy gửi và máy nhận, do nhu cầu kết nối nhiều mạng nên Switch ra đời cho phép dùng địa chỉ MAC để truyền và nhận dữ liệu. Nhưng khi mạng ngày càng lớn sẽ dẫn đến tình trạng bùng nổ địa chỉ MAC lưu trong Switch, và việc kết nối hệ thống lớn bằng Switch không đảm bảo an toàn từ đó Router ra đời. Router cho phép các mạng nhỏ bất kể tốc độ hay độ lớn kết nối được với nhau và hoạt động trên IP để có thể giao tiếp với nhau.

truỳenQuaRouter.png

–Hình ảnh mang tính chất minh hoạ–

Vấn đề xuất hiện khi máy C muốn gửi dữ liệu khoảng 10GB cho máy trong mạng A trong khi đó máy B muốn gửi dữ liệu đến máy khác trong mạng A, trong trường hợp đó máy B phải chờ máy C gửi xong dữ liệu và đưuòng truyền rảnh thì B mới gửi được. Người ta mới nghĩ ra việc băm nhỏ dữ liệu ra và truyền từng “cục” nhỏ tức là máy C băm ra mỗi “cục” khoảng 65536 byte và máy B cũng băm ra vậy khi đó quá trình gửi được xen kẻ giữa 2 máy.

Ta lại nhận ra khi băm ra rồi làm sao ghép lại và thứ tự như thế nào, người ta tiếp tục nghĩ ra các quản lý các “cục” đó bằng TCP, TCP giúp kiểm tra việc gửi và nhận dữ liệu được chính xác và đầy đủ, đó là lý do hình thành mô hình TCP/IP.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s