Wildcard Mask

– Wildcard mask liên quan đến Access Control List (ACL)

– Wildcard mask có độ dài bằng với IPv4. Trong biểu diễn nhị phân:
+ Bit 0 của Wildcard mask có ý nghĩa kiểm tra bit tương ứng với IPv4
+ Bit 1 của Wildcard mask có ý nghĩa KHÔNG kiểm tra bit tương ứng với IPv4

VD: Tính Wildcard mask của 1 dãy IP 192.168.1.128 -> 192.168.1.133

Giải:

11000000.10101000.00000001.10000000 — Điều kiện kiểm tra
00000000.00000000.00000000.00000000 — Wildcard mask

128=10000|000
129=10000|001
130=10000|010
131=10000|011
132=10000|100
133=10000|101
Ta thấy rằng giống nhau 5 bit đầu, khác nhau 3 bit cuối
Tuy nhiên, nếu khác nhau 3 bit cuối thì 134 135 bỏ đâu?!
134=10000|110
135=10000|111

Do đó ta phải tính toán lại. Thử chia dãy IP đề bài thành nhiều dãy con.

128=100000|00
129=100000|01
130=100000|10
131=100000|11
Ta thấy 128 -> 131 giống nhau 6 bit đầu, khác nhau 2 bit cuối
=> Số Wildcard mask là 00000000.00000000.00000000.00000011 (kiểm tra 2 bit cuối)
0.0.0.3
=> 192.168.1.128 0.0.0.3

132=1000010|0
133=1000010|1
Ta thấy 132 & 133 giống nhau 7 bit đầu, khác nhau bit cuối
=> Số Wildcard mask là 00000000.00000000.00000000.00000001 (kiểm tra bit cuối)
0.0.0.1
=> 192.168.1.131 0.0.0.1

***BẢNG WILDCARD MASK***

capture

*Mọi ý kiến góp ý về bài viết bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới. Tác giả xin chân thành cảm ơn! ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s